3.D prezentace úvod do stereometrie

úkol z 20.3. 2020 termínuji do 27.3. v případě problémů konzultujte přes mou školní adresu

Začneme probírat nové téma : Stereometrie         stereometrie_ucebnice_studijni

v této prezentaci si zodpovězte otázky : 1) jaká je vzájemná poloha přímek 2) Jaká je vzájemná poloha rovin

3) Načrtněte si krychli ABCDEFGH a zakreslete a vypište některé dvojice vzájemných poloh přímek a rovin. Např. že přímka AB je rovnoběžná s přímkou GH

4)Projděte si i vzorce pro výpočet povrchu a objemu krychle a kvádru

Odpovědi očekávám do 30.3.2020 zasílejte prosím na adresu :rollinger@vos-sosmost.cz  do předmětu uveďte : doma3.d jméno Posílejte průběžně abych vám mohl pomoci s řešením.

Napsat komentář

Name *
Email *
Website