Druhá prezentace nekovů pro všechny třídy

uhlik2      Křemík    dusik        fosfor   sira    BOR Prezentace si pozorně prostudujte , využijte pro tvorbu vlastních prezentací vhodné je doplnit novými poznatky na základě vyhledávání dalších zdrojů se zaměřením na biogennost, přírodu kolem nás  a praktické využití ve zdravotnictví , v domácnosti. Z nekovů vám sestavím závěrečný test, který každý samostatně vypracuje a odešle na mou adresu : rollinger@vos-sosmost.cz Většina z vás mi ještě nepotvrdila toto spojení.

TERMÍN ODESLÁNÍ PRVNÍ PREZENTACE DOMÁCÍ PRÁCE JE DO 27.3.2020

Vhodné by bylo kdyby jste si vaše prezentace shromažďovali na společném serveru a dodržovali témata prezentací podle zadaného klíče podle vašeho data narození. Bude zkontrolováno.

Napsat komentář

Name *
Email *
Website