Ceník

Cena individuální konzultace činí 300 Kč- první konzultace je ukázková v poloviční ceně

V případě skupiny sleva