Skupina

  • Výuka ve skupině je výhodnější především finančně, platba se dělí

  • ale nemusí být efektivní, někteří studenti se nemusejí zapojit

  • a samostatně nepracují

  • mohou se navzájem doplňovat a porovnávat pokroky,

  • soutěživost a vyšší motivace