1.B.19.3.2020


ÚKOL Č.2. řešte rovnice s neznámou ve jmenovateli příklady 1-6. Najdete je v archívu březen 2020 pod názvem lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Pošlete do 26.3.2020 s vaším jménem a označením třídy.

Read More...

1.Ga 19.3.2020


Vytvořte protokol na téma sublimace.Bude obsahovat pouze  teorii se zaměřením na praktické využití sublimace.Můžete využít formu prezentace s otázkami a uvedením zdrojů. Zašlete na mou adresu      nebo sem s označením jména skupiny a…

Read More...

16.3. 1.N


rozklad vyrazu 1.N

Read More...

17.3.2020 1.E


1.ESoustavy lineárních rovnic o dvou neznámých scitaci vyklad a priklady  1.E priklady soustava rovnic Domácí úkol str. 124 příklady 10,12,15, 20,23 Vyřešené opět pošlete na školní adresu rollinger@vos-sosmost.cz

Read More...

1.N 16.3.2020


Otevřete si na webbové adrese : doucovanimatematikymost.cz 1.N 16.3.2020 rozklady výrazů a spočítejte příklady 1 a 2. Jsou zde i výsledky pro kontrolu. nejasnosti řešte na mé školní adrese rollinger@vos-sosmost.cz

Read More...

16.3.2019 1.B


Otevřete si příspěvek lineární rovnice 1 lineární rovnice 2 . Jsou zde pracovní listy. Řešte příklady z  lineárních rovnic 2 a to pouze příklad 1. Odešlete na mou školní adresu rollinger@vos-sosmost.cz do čtvrtka 19.3. 2020

Read More...

Pracovní list halogeny 2


PL_25_halogeny

Read More...

Pracovní listy halogeny


Pracovni_list_-_halogeny (1)

Read More...

Anorganická chemie prezentace


1.vodík

Read More...

rozklad výrazů


rozklad vyrazu 1.N

Read More...