Přijímací zkoušky

  Přípravný online kurz ke státní maturitě z matematiky s lektorem

  • Intenzivní komplexní –  40 konzultačních hodin zahrnuje přípravu na všechna témata  od 4000 do 8000 Kč podle počtu studentů

  • Průběžný, doplňující učivo – 20 konzultačních  hodin , student si volí jednotlivá témata od  3000 do 5000 Kč

  • Individuální  – minimum 5 konzultací , tématicky zaměřený kurz cílený na konkrétní téma  od 1000 do 1500 Kč

  • Konzultace probíhají po skype, pro studenty z  Mostu nebo okolí případně z Loun je k dispozici moderní učebna se smart tabulí.

    Maximální- horní sazba platby je pro jednotlivce v individuálním režimu, pokud je ve skupině jsou v dělené sazbě.